THÀNH VIÊN TRỌN ĐỜI
– 600.000đ 
GIẢM GIÁ VỚI COUPON : XUAN2024
Giờ
Phút
Giây
Hurry up! Your last chance to use the $30 discount code will end in a few minutes
Đã nạp: 0 đ | Đã tiêu: 0 đ | Số dư: 0 đ

Do tính chất của phương tiện kỹ thuật số có nghĩa là một khi bạn đã tải xuống plugin hoặc chủ đề thì thực sự không có cách nào để ‘trả lại’ nó. Sẽ không hoàn lại tiền trừ trường hợp sản phẩm kỹ thuật số hoàn toàn không thể sử dụng được.

Nếu sản phẩm kỹ thuật số không sử dụng được, chúng tôi cần thời gian để cố gắng khắc phục nó. Nếu không, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền.

Nhóm hỗ trợ của chúng tôi luôn sẵn sàng 24/7, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần trợ giúp trong việc cài đặt hoặc định cấu hình các sản phẩm kỹ thuật số mua trên trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không phải là nhà phát triển các sản phẩm được cung cấp nên khả năng hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi bị hạn chế.

Chúng tôi không thay đổi chức năng sản phẩm và không sửa lỗi của nhà phát triển.

Nhận Khuyến Mãi